Máme koátka

 

    

Dne 31.12.2008 Sára porodila šest koátek.
Máme pět kocourků a jednu kočičku.

kocourci:
 

Baddy - seal point, zadaný


Více
 

Bastien - chocolate silver point, zadaný
Více
 

Bonny - seal point, zadaný


Více
 

Benjamin - longhair, seal point, zadaný


Více
 

Beany - longhair, seal point, zadaný


Více
 

kočička

Becky - seal silver point, zadaná


Více
 

 

rodiče:

Sára

History of Sarah Bell Arden

Bri ns 33

 

Tom

Gypsy Petty Smith

Bri a 33