Štý˛átka
Puppies
 
Momentálný nemáme ×ádná štý˛átka.

We have no puppies now.